Aplikacje internetowe

Aplikacje internetowe

To program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z komputerem użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej, będącego w takim przypadku interaktywnym klientem aplikacji internetowej.